Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Право України

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2004

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: BN

Является составной частью документа: Право України. Юридичний журнал
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: №9

 1. Актуальні проблеми координаційної діяльності прокуратури
 2. Окремі питання новизни правового регулювання процедури висування та реєстраціїї кандидатів на пост Президента України
 3. Органи внутрішніх справ України в системі поділу державної влади
 4. Державна таємниця як складова забезпечення національної безпеки України
 5. Проблемні аспекти законотворчого процесу та їх відображення в рішеннях Конституційного Суду України
 6. Право людини на інформацію про стан здоров`я
 7. До питання необхідності здійснення адміністративної реформи в Україні
 8. Проблеми визначення об`єктів посягання на життя носіїв судової влади (ст. 379 КК)
 9. Правові основи функціонування Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
 10. Наслідки правонаступництва України для громадянства фізичних осіб
 11. Загальна характеристика договорів щодо розпоряджанням майновими правами інтелектуальної власності
 12. Речові права на нерухоме майно за законодавством України
 13. Оподаткування як інструмент організаційно-правового регулювання підприємництва
 14. Виникнення права власності на землю: теоретичні і практичні аспекти
 15. Визнання права власності на акцію, випущену в документальній формі , та здійснення коригуючих операцій у реєстрі власників іменних цінних паперів
 16. Про декриміналізацію необережних діянь у сфері комп`ютерної інформації
 17. Розгляд і затвердження Державного бюджету України : деякі питання
 18. Спеціально-кримінологічна профілактика злочинів, що вчиняються на залізничому транспорті
 19. Заявник у кримінальному процесі
 20. Теоретичні аспекти нотаріального процесу
 21. Кримінально -правова норма чи соціальна аномалія?
 22. Нотаріальна форма правочину(угоди) у контексті нового ЦК України
 23. Катування : кримінально- правовий аспект
 24. Роль і місце міжнародних організацій у системі контролю за наркотиками
 25. Судова система Республіки Польша

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище BN 1 Нет