Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Відображення процесів осадконакопичення на часових сейсмічних розрізах різного рангу.

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Межуєв В.П.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С.45-48
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: 550.3 Геофізика

UDK / УДК / УДК: 550.334

Является составной частью документа: Геоінформатика
Год издания главного документа: 2004
Номер части главного документа: №1