Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Фінанси України

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2004

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: BN

Является составной частью документа: Фінанси України
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: №12

 1. Інформаційне забеспечення ефективного використання бюджетних коштів
 2. Фінансування сільскогосподарських товаровиробників в Україні з бюджетів різного рівня
 3. Трансформація джерел доходів місцевих бюджетів в Україні
 4. Податки в системі фінансового регулювання зовнішньоекономічної діяльності
 5. Система пріоритетів державної фінансової підтримки науково-технічної інноваційної діяльності
 6. Мотиваційні чинники міжнародних інвестиційних процесів
 7. Фінансово-економічні підходи до проблеми розвитку людского капіталу в Україні
 8. Застосування показників фінансової звітності у менеджменті
 9. Споживча поведінка домогосподарств в умовах перехідної економіки
 10. Аналіз діяльності небанківських фінансових установ
 11. Особливі фінансові підрозділи промислових ТНК
 12. Проблеми та перспективи розвитку ринку фінансових послуг в Україні
 13. Використання ринкових методів оцінки в управлінні комерційним банком
 14. Іноземний капітал у банківському секторі України:тенденції, проблеми, перспективи
 15. Сутність ресурсів комерційного банку
 16. Реструктуризація дебіторської заборгованості підприємства
 17. Бюджетний цикл торговельного підприємства
 18. Страховий ринок України:стан, проблеми розвитку та шляхи їх розв`язання

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище BN 1 Нет