Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Безпека життєдіяльності

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2004

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08804824

Является составной частью документа: Безпека життєдіяльності
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: №12

  1. Використання методу біоіндикації в діяльності органів внутрішніх справ
  2. Проблема підтоплення територій на полях шахт України
  3. Ідентифікація і декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки Донецької області
  4. Про пожежну безпеку

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08804824 1 Нет