Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Методика подбора состава эквивалентного материала с учетом прочностных и деформационных свойств пород

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Бабиюк Г.В.

Language / Мова / Язык:: Російська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С.112-116
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: 622.831 Статика геодинамічних явищ, що виникають внаслідок ведення гірничих робіт. Гірський тиск. Напруження гірських по

UDK / УДК / УДК: 622.831

Является составной частью документа: Известия ВУЗов Горный журнал
Год издания главного документа: 2004
Номер части главного документа: №6