Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Економіка України

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2005

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: BN

Является составной частью документа: Економіка України
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: №4

 1. Сучасна теорія портфельних інвестицій
 2. Нові виміри фундаментальної економіки- новим реаліям життя
 3. Оригінальний підручник енциклопедичного характеру з економічної теорії
 4. Соціально-економічний розвиток аграрного сектора в інтересах суспільства
 5. Трансформація зайнятості сільського населення в умовах аграрних перетворень
 6. Економіко-технологічні підйоми підвищення ефективності роботи транспортного комплексу держави
 7. Розвиток національної інноваційної системи України
 8. Товарні біржі України: тенденції та проблеми розвитку
 9. Порівняльний аналіз неоінституціональної та неокласичної теорій
 10. Термінологічне забезпечення теорії та практики торгівлі
 11. Проблеми створення об`єднань співвласників багатоквартирних будинків в Україні
 12. ГМК України на зовнішніх ринках: стан і перспективи

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище BN 1 Нет