Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Пам'ять століть

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2005

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: BN

Является составной частью документа: Пам'ять століть
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: №2

  1. Провідний освітній вуз України
  2. У витоків вищої освіти Київщини
  3. На шляху до європейського простору вищої освіти
  4. Економічна освіта - складова професії педагога
  5. Літописець Києва
  6. Джерела мудрості Вчителя
  7. Погляд на горизонти сучасної педагогіки
  8. Громадський рух за розширення системи початкової освіти в Херсонщині другої половини ХІХ ст.
  9. Науково-філософське товариство і ідейно-теоретична спадщина В.Зінківського
  10. Кадровий склад та функції структурних підрозділів наркомосу УССР (1920-1930 рр.)

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище BN 1 Нет