Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

У витоків вищої освіти Київщини

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Волинка Г., Могова Н.

Language / Мова / Язык:: Російська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С.15-56
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: організація вищої освіти, организация высшего образования

BBK / ББК / ББК: Ч484(4Укр)

Является составной частью документа: Пам'ять століть
Год издания главного документа: 2005
Номер части главного документа: №2