Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Вища освіта України

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2005

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: BN

Является составной частью документа: Вища освіта України
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: №1

  1. Харківському національному університету імені В.Н.Каразіна - 200 років
  2. Висока якість університетської освіти - вимога часу
  3. Система "Випускник"
  4. Викладання очима студента: досвід організації та проведення моніторингу
  5. Болонський процес - це конкретні рішення та дії
  6. Про філософсько-синергетичну парадигму українського "Руху на випередження"
  7. Маніпуляція свідомістю у вищій освіті України: актуальний аналіз
  8. Методологічні засади моделювання особистісно орієнтованої навчальної діяльності у вищій школі України
  9. Професійна перепідготовка і підвищення кваліфікації вчителів у модернізаційному суспільстві

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище BN 1 Нет