Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Висока якість університетської освіти - вимога часу

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Бакіров В., Зиман З., Холін Ю.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С.15-19
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: освітні реформи, образовательные реформы

BBK / ББК / ББК: Ч484(4Укр)

Является составной частью документа: Вища освіта України
Год издания главного документа: 2005
Номер части главного документа: №1