Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Викладання очима студента: досвід організації та проведення моніторингу

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Ніколаєвська А.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С.26-28
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: Харківський національний університет, Харьковский национальный университет

BBK / ББК / ББК: Ч484(4Укр)

Является составной частью документа: Вища освіта України
Год издания главного документа: 2005
Номер части главного документа: №1