Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Методологічні засади моделювання особистісно орієнтованої навчальної діяльності у вищій школі України

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Сердюк О.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С.60-65
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: вища освіта в Україні, высшее образование в Украине

BBK / ББК / ББК: Ч484(4Укр)

Является составной частью документа: Вища освіта України
Год издания главного документа: 2005
Номер части главного документа: №1