Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Нафтова і газова промисловість

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2005

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: BN

Является составной частью документа: Нафтова і газова промисловість
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: №3

 1. До методики оцінювання економічної ефективності реалізації інвестиційних проектів пошуків, розвідки та подальшої розробки родовищ нафти і газу
 2. Якісний аналіз процесу ліквідації прихоплення бурильної колони ударними пристроями
 3. Дослідження технічного рівня виконавчих механізмів колтюбінгових установок для сервісних робіт на свердловинах
 4. Геологічні моделі таперспективи дорозвідки родовищ акваторії Азовського моря на прикладі Північно-Булганацького газового родовища
 5. Нафтові поклади Орховицького родовища у контексті загальної нафтоносності Зовнішньої зони Передкарпатського прогину
 6. Оптимальне керування процесом механічного буріння
 7. Математична модель проектування траєкторії похило спрямованої свердловини
 8. Удосконалення конструкції шарошок бурових розширників
 9. Моніторинг як основа для прийняття управлінських рішень щодо підвищення ефективності систем розробки родовищ нафти і газу
 10. Прогнозування технологічних показників дослідно-промислової розробки глибокозалягаючих нафтових покладів на пружному режимі
 11. Аналіз техніко-економічних показників і перспективи використання контактних газопаротурбінних установок на КС МГ України

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище BN 1 Нет