Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Право України

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2005

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: BN

Является составной частью документа: Право України. Юридичний журнал
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: №6

 1. Стан дослідження проступку в українському адміністративному праві.
 2. Соціологічна (природно - позитивна) доктрина фінансового права.
 3. Оборотоздатність об'єктів цивільних прав.
 4. Посягання на свободу законної господарської діяльності: порівняльний аналіз кримінального законодавства України та окремих зарубіжних країн.
 5. Проблема узгодження законодавства про неспроможність із суміжними нормами трудового права.
 6. Емфітевтичне право - традиція класичної цивілістики
 7. Публічність як один із принципів речових прав на нерухоме майно
 8. Принцип свободи договору : необхідні межі при укладенні та реалізації підприємницького комерційного догвору
 9. Правові проблеми державної підтримки сільськогосподарських виробників
 10. Державна превенція злочинності у системі органів внутрішних справ
 11. Затримання особи та обрання їй запобіжного заходу у вигляді взяття під варту : у чинному КПК України та у його проекті
 12. Соціальний захист дітей війни
 13. Щодо механізму злочинної поведінки
 14. Кримінологічна характеристика насильницьких злочинів серед працівників міліції
 15. Правове регулювання юридичної відповідальності працівників державної виконавчої служби
 16. Співвідношення імперативного і диспозитивного методів кримінально-процесуального права: сучасний стан та перспективи.
 17. Поняття службового винаходу
 18. Правова протидія тютюнопалінню: міжнародний досвід і Україна.
 19. Чи є іноземна валюта предметом контрабанди?
 20. Експрес-метод оцінки функціонального стану організму водія автотранспорту в системі МВС України.
 21. Класифікація особистих немайнових прав у цивільному праві.
 22. Диспозитивний метод правового регулювання у кримінаьному судочинстві.
 23. Правові фікції і правові презумпції: єдність та відмінність.
 24. Класифікація прав і обов'язків спеціалістів сільського господарства
 25. Застосування смертної кари та позбавлення волі у США
 26. Реформування системи судів господарської юрисдикції в аспекті реалізації конституційного статусу касаційної інстанції
 27. Як посилити правовий захист працівників органів державної виконавчої служби
 28. Оновлені напрями діяльності органів юстиції у сфері правосуддя
 29. Механізм (апарат) державного управління як система органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядуванння
 30. Умови ефективності правової охорони конституйії
 31. Етика суддів: міжнародний досвід та проблеми регулювання в Україні.
 32. Сутність експертного експерименту як стадії методики дослідження підписів, виконаних в умовах обмеженого зорового контролю.
 33. Право на відшкодування ядерної шкоди (міжнародний аспект).
 34. Кримінальна відповідальність за хабарництво: європейський досвід.

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище BN 1 Нет