Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Пропозиції до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Чікін С.

Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С.52-53
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: авторське право, авторское право

BBK / ББК / ББК: Х6/8(4Укр)

Является составной частью документа: Інтелектуальна власність
Год издания главного документа: 2004
Номер части главного документа: №6