Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Економіка України

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2005

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: BN

Является составной частью документа: Економіка України
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: №9

 1. Про систематизацію методичних підходів до оцінки економічної ефективності інновацій у промисловому виробництві
 2. Проблеми та перспективи підтримки банками розвитку економіки регіонів
 3. Теоретичні засади формування валютних союзів в умовах глобалізації: макроекономічний аспект
 4. Визначення категорії "податкова пільга" та його практичне значення
 5. Комплексна оцінка фінансової стійкості страхових компаній
 6. Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості бюджетного міста
 7. Конвергенція та дивергенція регіонів України (індикативна модель)
 8. Зовнішні джерела фінансування модернізації українських підприємств
 9. Підвищення ефективності менеджменту підприємств на засадах використання R-теорії мотивації
 10. Вплив виробничого середовища на вартість інноваційних проектів
 11. Регіональні аспекти сталого розвитку агропромислових комплексів
 12. Системно-територіальна організація промисловості України
 13. Визначення раціонального рівня виробництва вугільної продукції

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище BN 1 Нет