Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Сплата непрямих податків у країнах із ринковою економікою

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Волков Д.О.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С.118-121
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: У526 Фінанси. Грошовий обіг. Кредит

BBK / ББК / ББК: У526

Является составной частью документа: Фінанси України
Год издания главного документа: 2004
Номер части главного документа: №2