Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Рух грошових потоків у державі як об`єкт моніторингу, аналізу та контролю

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Ващенко І.В.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С.148-155
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: У526 Фінанси. Грошовий обіг. Кредит

BBK / ББК / ББК: У526

Является составной частью документа: Фінанси України
Год издания главного документа: 2004
Номер части главного документа: №2