Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Инженерная геодезия: Учебник

Document type / Вид документа / Вид документа: Книга
Year / Рік видання / Год издания: 1984
Publish place / Місце видання / Место издания: М.
Publisher / Видавництво / Издательство: Недра

Авторський знак: И

Language / Мова / Язык:: Російська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 344 с.
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: 528.48 Інженерно-геодезичні роботи

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: NTB346203
UDK / УДК / УДК: 528.48(075)

Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): Г. В. Багратуни, В. Н. Ганьшин, Б. Б. Данилевич и др.
Statements about the publication / Відомості про видання / Ведомости про издание: 3-е изд., перераб. и доп.