Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Энергосбережение

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2005
Publish place / Місце видання / Место издания: Донецк

Language / Мова / Язык:: Російська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: BN

Является составной частью документа: Энергосбережение
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: №9

  1. Впровадження міжнародного енергозберігаючого проекту в Києві
  2. Державне регулювання у сфері ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів: доцільність, сучасний стан, перспективи
  3. Состояние, проблемы и перспективы рынка энергоресурсов Украины на современном этапе
  4. Генераторы теплого воздуха (ГТВ)
  5. Краткое пособие по энергосбережению
  6. Альтернативное топливо из органического сырья-перспективное решение проблемы сокращения дефицита энергетических ресурсов
  7. Визначення втрат електричної енергії при експлуатації відцентрованих насосних установок

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище BN 1 Нет