Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Фінанси України

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2003

Language / Мова / Язык:: Українська

Является составной частью документа: Фінанси України
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: № 10

 1. Досвід Австрійської Республіки у контексті формування стратегії й тактики міжнародної інтеграції України
 2. Інтеграція України у світове господарство
 3. Система показників та економічна додана вартість
 4. Техніко-економічна оцінка ефективності функціонування комерційних систем
 5. Суть обумовленість проектного фінансування у сучасних умовах господарювання
 6. Фінансова глобалізація і національна економіка
 7. Робочий капітал-передумова поточної ліквідності підприємств
 8. Ліквідність як елемент фінансового управління діяльністю підприємства
 9. Фінансовий аналіз життєвого циклу підприємства
 10. Фактори впливу на забеспеченість торговельних підприємств оборотним капіталом
 11. Залучення кредитних ресурсів підприємствами малого бізнесу у сфері торгівлі
 12. Валютний ризик торговельного підприємства
 13. Принципи функціонування податкової системи ринкового типу
 14. Методичні аспекти формування моделі розрахунку ставки акцизного збору
 15. Іноземні інвестиції як чинник регіонального розвитку
 16. Банківська справа в Україні:стан, проблеми та перспективи розвитку
 17. Нова європейська валюта
 18. Інвестиційна діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів
 19. Вплив обмінного курсу євро на динаміку процентної ставки у країнах Східної Європи