Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Інтелектуальна власність

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2005

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: BN

Является составной частью документа: Інтелектуальна власність
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: №10

  1. Заочний семінар "Основи інтелектуальної власності" (Оцінка вартості прав на об`єкти інтелектуальної власності)
  2. Правові засади діяльності Державної сужби з охорони прав на сорти рослин
  3. Новації Женевського акта Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків
  4. Досудове врегулювання спорів та досягнення мирової угоди
  5. Затяжная реформа российского авторского права
  6. "Розкриємо наші обійми і приймемо геніїв із захопленням і повагою"
  7. Викладання дисципліни "Інтелектуальна власність" студентам технічних спеціальностей в НТУУ "КПІ"
  8. Інституційні засади вдосконалення державного управління інноваційними процесами та комерціалізацією інтелектуальної власності
  9. Перспективи удосконалення законодавства України з питань правової охорони торговельних марок і географічних зазначень
  10. К вопросу о цитате и цитировании как основе права на свободу выражения

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище BN 1 Нет