Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Право України

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2005

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: BN

Является составной частью документа: Право України. Юридичний журнал
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: №11

 1. Соціальні виплати та пільги в українському законодавстві
 2. До проблеми удосконалення законодавства про свободу мирних зборів
 3. Вчинення вбивств та тілесних ушкодженьз необережності: сучасний стан і тенденції
 4. Суб`єкти права інтелектуальної власності на ноу-хау
 5. Передумови формування в Україні інформаційного права
 6. Регламент Верховної Ради України - процедурно-правова основа реалізації установчої функції парламенту
 7. Суть і значення нотаріального провадження про протест векселя
 8. Автоматизоване робоче місце екперта як засіб забезпечення диспозитивності судових доказів
 9. Становлення державної міграційної політики України
 10. Виборчі цензи до кандидатів на виборні посади органів місцевого самоврядування в Україні з кінця ХVІІІ ст. по даний час
 11. Державний лад і право в Галичині у складі середньовічної Польщі (1349-1569 рр.)
 12. Захист прав працівників при масових звільненнях у процесі реструктуризації підприємств (за європейським трудовим правом)
 13. Деякі правові аспекти регулювання діяльності транснаціональних корпорацій
 14. Російська Федерація: нова держава - правонаступник СРСР чи держава-продовжувач СРСР?
 15. Земельна реформа в Україні та Румунії: порівняльний аспект
 16. Реформування органів державної виконавчої служби
 17. Завдання адміністративного судочинства
 18. Атестаційні провадження у адміністративному процесі
 19. Державні послуги у сфері освіти: погляд на питання
 20. Діяльність дорожньої потрульної служби у світлі адміністративної реформи
 21. Питання реформи місцевого самоврядування в Україні
 22. Дефініції в законодавчих текстах: питання теорії
 23. Заборона дискримінації у сфері праці: теоритичні питання і нормативне забезпечення
 24. Забезпечення органами внутрішніх справ правил паспортної системи як гарантія права громадян на свободу пересування
 25. Ринок земель як об`єкт правового регулювання
 26. Соціальне партнерство або корпоративізм: пошук концептуальної моделі
 27. Захист прав, честі і гідності підозрюваного під час допиту: окремі проблеми
 28. Деякі фактори латентної злочинності працівників міліції: шляхи її усунення
 29. Стаття 1 Цивільного Кодексу України: варіанти інтерпретації та можливості уточнення тексту
 30. Проблеми удосконалення визначення поняття "біженець" у законодавстві Ураїни
 31. Деякі новели кримінального законодавства щодо злочинних посягань на життя та здоров`я громадян
 32. Торгівля людськими органами- протиправна діяльність і надприбутковий бізнес
 33. Професійна орієнтація як фактор забезпечення стабільності кадрового корпусу органів внутрішніх справ Ураїни
 34. Шляхи забезпечення продуктивної зайнятості в Україні
 35. Особливості правового регулювання робочого часу медичних працівників
 36. Група осіб як суб`єкт злочину
 37. Вдосконалення правового регулювання адміністративних процедур у сфері легітимації зовнішньоторговельних операцій

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище BN 1 Нет