Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Схід

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2005

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: BN

Является составной частью документа: Схід
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: №4(70)

 1. Формування зовнішньої політики Об'єднаної Німеччини у період із 1989р. по 1999 р.
 2. Українсько-італійське інвестиційне співробітництво у контексті двосторонньої економічної співпраці у кін.1990-х - поч.2000-х рр.
 3. Політико-правові аспекти реалізації прав громадян на управління справами держави
 4. Щодо існування "геофізичної зброї"
 5. Співробітництво України і Польщі в галузі гірничої науки
 6. Комплексне дослідження інвестиційних джерел і їх ролі в розбудові економіки України
 7. Методологічний підхід до оцінки інвестиційного потенціалу
 8. Підприємство та бізнес у внутрішній торгівлі в період розвитку держави Київська Русь (980-1132 рр.)
 9. Українське студентство Східної Галичини у середині 70-х рр. XIX ст.:пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя
 10. Місце зовнішніх міграцій населення в Донбас у відновленні і формуванні його трудових ресурсів у 1943-1951 рр.
 11. Здрастуй, Донецьк! Здрастуй, МАУ!..
 12. Економічні аспекти і специфіка тарифної політики комунальних підприємств Донецька як суб'єктів природної монополії
 13. Сучасні тенденції побудови та розвитку системи внутрішнього контролю промислових підприємств в Україні
 14. Аналіз проблеми моделювання операційних витрат машинобудівного підприємства
 15. Вплив процесу реінжинірингу на структуру управління підприємства з метою підвищення її ефективності
 16. Оптимізація грошових потоків вугільних шахт на основі моделі максимізації чистого грошового потоку
 17. Оцінка ефективності інвестицій на основі дескриптивної моделі виробничо-господарської діяльності вуглевидобувних підприємств
 18. Оцінка ефективності регіонального інвестиційного механізму
 19. Бенчмаркінг як інструмент управління конкурентоспроможністю
 20. Ресурсні стратегії при розширенні сфер діяльності підприємства
 21. Аналіз національної системи оподаткування за допомогою податкового коефіцієнта
 22. Оцінка ефективності територій зі спеціальним режимом інвестування як соціально-економічних утворень

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище BN 1 Нет