Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Схід

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2003

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08811586

Является составной частью документа: Схід
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 6 Спецвипуск

 1. 85 років Таврійському національному університету ім. В. І. Вернадського
 2. Трансформація ринків в інформаційній економіці
 3. Об'єктний зміст державної власності і критерії його визначення
 4. Географічний напрямок у європейській економічній науці
 5. Бенчмаркінг системи навчання економістів і менеджерів
 6. Модель аналізу беззбитковості в негрошовому вимірі для навчальної навантаженості у вищому державному закладі освіти
 7. Вплив інноваційної діяльності підприємств на результати розвитку країн з соціально-орієнтованою ринковою економікою
 8. Сучасна культура: нагору по сходах, що ведуть униз
 9. Політична наука в Україні: проблеми реформування та інституціоналізації
 10. Українськийекспорт наприкінці XIX - початку XX століття
 11. Університетська освіта і науково-дослідна діяльність у глобальному вимірі

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08811586 1 Нет