Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Економіка України

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2006

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: BN

Является составной частью документа: Економіка України
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: №1

 1. Сільське господарство, село і селянство України у дзеркалі пострадянської аграрної політики.
 2. Трансфертне ціноутворення: економічний зміст і специфіка
 3. Формування місцевих бюджетів у контексті завдань адміністративно-територіальної реформи
 4. Розвиток морських торгових портів України у конкурентному середовищі
 5. Принципи просторового менеджменту сталого розвитку
 6. До питання про поняттєвий апарат і основні проблеми економіки невизначеності
 7. Утворення і розподіл квазіренти у світовому геополітичному просторі
 8. Про поєднання держрегулювання і ринкової саморегуляції
 9. Роль страхування в управлінні ризиками сільського господарства в Україні та напрями підвищення його ефективності
 10. Інтелектуальні ресурси в економічному зростанні: шляхи поліпшення їх використання
 11. Про інтеграційні процеси у світовому фінансовому секторі
 12. Інституціональне та ресурсне забезпечення економічного розвитку України
 13. Фінансова система та її вплив на макроекономічні процеси в Україні

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище BN 1 Нет