Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Концептуальные основы стратегии развития технологии угледобычи в Украине

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Дубов Е. Д., Мухин Е. П., Курносов В. Г.

Language / Мова / Язык:: Російська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 3-6
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: 622.33 Твердi кориснi копалини органiчного походження. Вугiлля. Карбонатні породи. Торф. Сланці. Бітуми

UDK / УДК / УДК: 622.33

Является составной частью документа: Уголь Украины
Год издания главного документа: 2005
Номер части главного документа: №12