Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Технологические возможности и перспективы использования водного и теплового потенциалов шахтных вод Украины

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Красник В. Г., Остапенко В. М., Уланова Н. М.

Language / Мова / Язык:: Російська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 35-37
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: 622.5 Шахтний дренаж (водовідлив). Шахтні води. Осушування

UDK / УДК / УДК: 622.5.004.14

Является составной частью документа: Уголь Украины
Год издания главного документа: 2005
Номер части главного документа: №12