Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Право України

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2006

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: BN

Является составной частью документа: Право України. Юридичний журнал
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: №2

 1. Актуальні питання забезпечення прав громадян, підданих адміністративному арешту
 2. Екстрадиція у світлі Конвенції про захист прав і основних свобод людини
 3. Реформування податкової системи України як спосіб вирішення податкових колізій
 4. Деякі питання, пов`язані із законодавчим регулюванням створення та діяльності банківських об`єднань в Україні
 5. Недоліки правового регулювання юридичної відповідальності суб`єктів первинного фінансового моніторингу
 6. Функції підприємницького комерційного договору
 7. Вексель як документ в нотаріальному процесі
 8. Реформування відносин власності у інтелектуальній сфері: правові проблеми
 9. Інститут дифамації і українське законодавство щодо захисту честі, гідності та ділової репутації (співвідношення та вибір пріоритету в судовій практиці)
 10. Злочини серед персоналу ОВС України: перспективні напрями відомчої превенції
 11. Корисливо-насильницькі злочини проти власності: їх кількісно-якісний аналіз
 12. Способи вчинення злочинів у сфері приватизації державного і комунального майна та їх кваліфікація
 13. Встановлення факту монтажу в документах, виконаних за допомогою комп'ютерних технологій
 14. Контрабанда алкогольних напоїв і тютюнових виробів в Україні: кримінологічний аспект
 15. Криміналогічна характеристика особи, яка вчиняє вбивства і тілесні ушкодження з необережності
 16. Податкова реформа: законодавчо правовий вимір
 17. Реалізація арештованого державним виконавцем майна боржника
 18. Процес формування та діяльності житлового фонду соціального призначення: окремі питання правового регулювання
 19. Щодо визначення поняття контрафакції
 20. Окремі питання класифікації цивільних позовів у справах, що виникають із земельних правовідносин
 21. Обліково-реєстраційна робота в ОВС України щодо заяв і повідомлень про злочини
 22. Окремі аспекти криміналістичного забезпечення розслідування нестатутних взаємовідносин між військовослужбовцями
 23. Проблеми застосування конфіскації як адміністративного стягнення
 24. Громадський контроль в галузі охорони довкілля: питання правничої лінгвістики
 25. Юридична природа договору перестрахування
 26. Проблемні питання кримінально-правової охорони службової особи, її близьких родичів та громадянина, який виконує громадський обов`язок
 27. Військові частини Збройних Сил України як квазісуб`єкти цивільного права
 28. Розвиток методології порівняльного правознавства: історичний аспект
 29. Зарубіжний досвід притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності
 30. Грунтове дослідження феномена конституційного правосуддя
 31. Правова регламентація парламентської діяльності політичної партії
 32. Зміст та сутність адміністративної відповідальності
 33. Запобіжні заходи дорожньо-патрульної служби: основні аспекти проблеми
 34. Вища рада юстиції: питання статусу і повноважень
 35. Поняття функцій конституції та теоретико-методологічні проблеми їх класифікації
 36. Щодо поняття норми кримінального права
 37. Методологія юридичної компаративістики: проблеми філософського осмислення

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище BN 1 Нет