Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Фінанси України

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 1997

Language / Мова / Язык:: Українська

Является составной частью документа: Фінанси України
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: № 5

 1. Грошові реформи у постсоціалістичних країнах:зміст і наслідки
 2. Деякі оцінки практики обслуговування державного боргу в Україні
 3. Фінансова політика держави на шляху до стабілізації економіки
 4. Конвертовані облігації та невикористані можливості
 5. Довгострокове кредитування інвестиційних проектів
 6. Можливості діагностики прийняття інвестиційних рішень на рівні підприємства
 7. Економічні тенденції та перспективи розвитку фінансового сектора в економіці України
 8. Податкова політика і доходи бюджетів України
 9. Удосконалення системи прибуткового оподаткування в Україні
 10. Економічні аспекти формування податкового поля у системі громадського харчування
 11. Фіскальна політика:необхідність збалансованого бюджету
 12. Умови продажу акцій на відкритих сертифікатних аукціонах повінні бути відкритими
 13. Про фінансово-економічні важелі управління ресурсовикористанням у рибному господарстві України
 14. Удосконалення державного регулювання виробництва і реалізації тютюнової продукції в Україні
 15. Проблеми фінансового забеспечення медичного обслуговування іноземців