Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Про фінансово-економічні важелі управління ресурсовикористанням у рибному господарстві України

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Стасишен М.С., Королькова І.М., Клюшник С.М.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С.105-108
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: У526 Фінанси. Грошовий обіг. Кредит

BBK / ББК / ББК: У526

Является составной частью документа: Фінанси України
Год издания главного документа: 1997
Номер части главного документа: № 5