Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Право України

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2006

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: BN

Является составной частью документа: Право України. Юридичний журнал
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: №3

 1. Процесуальна відповідальність як окремий і самотній вид юридичної відповідальності
 2. Юридична природа прав на комерційну таємницю в Україні
 3. Правове становище агроторгових домів
 4. Право володіння чужим майном в системі цивільного права
 5. Концептуальні засади удосконалення системи фінансування цивільного захисту
 6. Окремі методи податкового регулювання підприємницької діяльності: правові проблеми застосування
 7. Комунальний сектор економіки: генезис, зміст та значення
 8. Практичні аспекти нотаріального посвідчення правочинів
 9. Правозахисна функція прокуратури та її закріплення у майбутньому законі України "Про прокуратуру"
 10. Суб`єктивне право на видачу гарантій для забезпечення зобов`язань: нормативно-правовий аспект
 11. Юридична відповідальність за порушення у галузі ветеринарної медицини: проблемні питання та шляхи удосконалення
 12. Суб`єкти права на службовий винахід
 13. Використання криміналістичної техніки на судовому слідстві
 14. Принцип диспозитивності у новому ЦПК України
 15. Правова свідомість і правова культура студентської молоді у дзеркалі громадської думки
 16. Адміністративно-процесуальні норми - основа адміністративно-юрисдикційного процесу
 17. Адміністративно-правове регулювання охорони навколишнього природного середовища і раціональне використання природних ресурсів: актуальні проблеми
 18. Як захищаються права працівників при трансфері підприємств у процесі їх реструктуризації (за європейським трудовим правом)
 19. Проблема відповідальності в управлінських відносинах у системі органів виконавчої влади
 20. Правовий менталітет офіцерів Збройних Сил України
 21. Форми співучасті у кримінальному праві України: проблемні питання
 22. Департамент зв`язків з громадкістю МВС України як посередник між міліцією та ЗМІ
 23. Історичні аспекти винекнення інституту обмеженої осудності
 24. Найвищий судовий орган в Українських землях за часів їх перебування у складі Литви, Польщі та Речі Посполитої (ХІV - середина ХVІІ ст.)
 25. До питання зародження кріпосного права на Русі: історико-правовий аспект
 26. Правове забезпечення інформаційно-комунікаційних технологій (зарубіжний досвід)
 27. Особливості структури кримінального законодавства України та США (на рівні федерації): порівняльний аналіз
 28. Чи можливий справжній змагальний судовий розгляд в українському кримінальному процесі?
 29. Сучасне європейське праворозуміння
 30. Кодекс адміністративного судочинства України: необхідність і шляхи усунення концептуально-понятійних вад
 31. Види проваджень за зверненнями громадян до органів виконавчої влади та адміністративні (управлінські) послуги
 32. Проблеми визначення місця інституту третейського розгляду в системі українського права
 33. Забезпечення конституційного права людини на захист прав і свобод судом
 34. Становлення сучасного правового механізму захисту прав дитини у міжнародному усиновленні
 35. Правове обмеження прав людини як основа і критерій співвідношення публічних та особистих інтересів
 36. Право: терміно-поняття, поняття, категорія

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище BN 1 Нет