Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Економіка України

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2006

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: BN

Является составной частью документа: Економіка України
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: №4

 1. До питання про державну політику Туреччини у зовнішньоекономічній сфері
 2. Інноваційний рівень виробництва та конкурентоспроможність чорної металургії України
 3. Про необхідність зміни методологічного підходу до нарахування зборів до пенсійного та соціального фондів
 4. Про національну облікову політику в Україні
 5. Кластерний аналіз як основа об`єктивної стратифікації підприємств
 6. Податкова терапія виробничої кризи
 7. Сучасний стан продовольчої безпеки
 8. Ціклічна динаміка ринкового господарства у трактуваннях вітчизняних вчених-економістів кінця XIX - початку XX ст.
 9. Інституційні зміни в умовах становлення ринку рекреаційних ресурсів
 10. Інструменти екологічної безпеки у міжнародній торгівлі
 11. Аграрна політика країн ЦСЄ у контексті інтеграції до ЄС: реалії та перспективи для України

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище BN 1 Нет