Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Фінанси України

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2006

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: BN

Является составной частью документа: Фінанси України
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: №4

 1. Податок доходів фізичних осіб у системі фінансово-економічного регулювання
 2. Видатки бюджету на розвиток людського капіталу
 3. Формування доходів місцевих бюджетів
 4. Бюджетна політика стимулюваня економічного зростання та механізми її реалізації
 5. Особливості бюджетного інвестуваня в Україні на сучасному етапі
 6. До питання про податкову реформу в Україні
 7. Податкові важелі та механізми стимулюваня інновацій
 8. Створення стабілізаційного фонду в Україні:концептуальні підходи
 9. Методологічні підходи західної фінансової науки до проблем державного боргу
 10. Грошовий обіг у відкритій економіці
 11. Обіг зобов`язань і синергетика багатств
 12. Фінансування земельної реформи в аграрному секторі Карпатского макрорегіону
 13. Напрями підвищення ефективності управління державними корпоративними правами на ринку цінних паперів та збільшення доходів бюджету
 14. Фінансове планування на підприємстві в сучасних умовах
 15. Оцінка ефективності діяльності некомерційних організацій
 16. Кількісні критерії оцінки невизначеності макроекономічних фінансових потоків

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище BN 1 Нет