Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Податок доходів фізичних осіб у системі фінансово-економічного регулювання

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Чугунов І.Я., Ігнатенко А.Б.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С.3-14
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: У526 Фінанси. Грошовий обіг. Кредит

BBK / ББК / ББК: У526

Является составной частью документа: Фінанси України
Год издания главного документа: 2006
Номер части главного документа: №4