Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Захист грунтових вод від сольового забруднення при експлуатації нафтогазоконденсатних родовищ

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Семчук Я. М., Депутат Б. Ю., Лопушанський А. Я.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 47-51
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: пластові води, пластовые воды

UDK / УДК / УДК: 556.388

Является составной частью документа: Экотехнологии и ресурсосбережение
Год издания главного документа: 2006
Номер части главного документа: №3