Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Доповіді НАН України

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2006

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08785703

Является составной частью документа: Доповіді НАН України : Математика, природознавство, технічні науки
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: №8

  1. Системний підхід до оцінки нафтогазоперспективності територій для подальшої геофізичної розвідки
  2. О демпфировании Мировым океаном сезонных колебаний зональной приземной температуры
  3. Нафтогазоносні ресурси Східного регіону України та перспективи їх освоєння
  4. Морфологічні типи та особливості концентрування золота Бобриківського золоторудного родовища (Донбас)
  5. Структурно-хімічні перетворення кальцієвого амфіболу під впливом механічної активації
  6. О перспективах нефтегазоносности Придунайской площади в Одесской области
  7. Алгоритм геореференціювання цифрових космічних знімків та оцінки просторової точності за системою опорних точок
  8. Корекція динамічних властивостей контура струму приводу спуско-підйомних операцій бурового верстата
  9. Об определении напряженного состояниия плоского упругого слоя при ударе тупым жестким телом о его поверхность
  10. Оптимізація дальності для суперкавітаційного руху за інерцією

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08785703 1 Нет