Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Утилизация шахтного метана в ФРГ и ее возможности в Украине

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Безпфлюг В. А.

Language / Мова / Язык:: Російська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 45-48
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: утилизация метана, утилізація метану

UDK / УДК / УДК: 622.8:622.333

Является составной частью документа: Уголь Украины
Год издания главного документа: 2006
Номер части главного документа: №8