Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Взаимосвязь потерь от испарения и кондиционности бензина

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Бойченко С. В., Черняк Л. М., Федорович Л. А., Иванов С. В.

Language / Мова / Язык:: Російська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 8-11
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: 665.7 Світильний газ. Рідкі гази (нафтові)

UDK / УДК / УДК: 665.753.22

Является составной частью документа: Экотехнологии и ресурсосбережение
Год издания главного документа: 2006
Номер части главного документа: №4