Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Эколого-экономический анализ твердых отходов угольных предприятий

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Грядущий Б. А., Майдуков Г. Л., Кислов Б. И., Григорюк М. Е.

Language / Мова / Язык:: Російська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 32-38
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: химический анализ, хімічний аналіз

UDK / УДК / УДК: 332.142.4+622.012

Является составной частью документа: Экотехнологии и ресурсосбережение
Год издания главного документа: 2006
Номер части главного документа: №4