Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Електрохімічне осадження дисперсної міді у розчинах системи СиSO4 ZnSO4 - Н2SО4

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Кунтий О. І.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 43-46
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: электролиз, електроліз

UDK / УДК / УДК: 621.56

Является составной частью документа: Экотехнологии и ресурсосбережение
Год издания главного документа: 2006
Номер части главного документа: №4