Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Оценка экологической опасности загрязнения атмосферы горно-металлургическими комплексами

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Шапарь А. Г., Копач П. И., Шварцман В. М.

Language / Мова / Язык:: Російська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 52-60
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: забруднення атмосфери (забруднення атмосферного повітря), загрязнение атмосферы (загрязнение атмосферного воздуха)

UDK / УДК / УДК: 502:622+628.5

Является составной частью документа: Экотехнологии и ресурсосбережение
Год издания главного документа: 2006
Номер части главного документа: №4