Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Харьківській сегмент Дніпровсько-Донецької западини - ареал інтенсивного газонакопичення

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Гошовський С. В., Красножон М. Д., Лукін О. Ю., Пригаріна Т. М.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 37-42
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: поклад, залежь

UDK / УДК / УДК: 553.98(477)

Является составной частью документа: Мінеральні ресурси України
Год издания главного документа: 2006
Номер части главного документа: №3