Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Право України

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2006

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08786063

Является составной частью документа: Право України. Юридичний журнал
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: №10

 1. Інформація як основа управлінської діяльності та специфічна форма взаємодії компонентів системи органів державної податкової служби з оточуючим середовищем
 2. Суспільна небезпечність тяжкої корисливо-насильницької злочинності
 3. Процесуальна форма відправлення правосуддя в спорах за участю суб`єктів владних повноважень
 4. Удосконалення законодавства України про громадянство - запорука захисту прав людини
 5. Необхідність кардинальної зміни стратегії боротьби зі злочинністю
 6. Правове і наукове забезпечення відтворного розвитку
 7. Трансформація екологічної політики та екологічного права
 8. Необхідна оборона в кримінальному праві України: від ідеї до реальності
 9. Визначення поняття особистості жінки-рецидивістки: деякі проблеми
 10. Становлення державної політики України щодо забезпечення прав жінок
 11. Ювенальна юстиція: актуальність створення і розвитку в Україні та за кордоном
 12. Випадки, за яких забороняється проведення страйку в Україні
 13. Режим генералізованих тарифних преференцій ЄС
 14. Аналіз державно-правового регулювання ринків цінних паперів
 15. Впровадження схеми окремого збирання твердих побутових відходів населенням
 16. Проблема правового регулювання комунального банку
 17. Інститут допустимості доказів у кримінальному судочинстві США та Англії: порівняльно-правовий аспект
 18. Управління грошовими коштами як вид управління: юридичне розуміння
 19. Право на справедливий суд: практика Європейського суду з прав людини щодо України
 20. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду
 21. Політико-правова природа народного представництва
 22. Міжнародний досвід реалізації судової влади у збройних силах
 23. Європейські "спільні цінності": імплікації для України
 24. Проблеми прокурорського реагування на незаконні акти органів місцевого самоврядування
 25. Управлінсько-правові аспекти формування та розвитку державної природоресурсової політики
 26. Особливості структури органів комунального управління та питання їх систематизації
 27. Чи передбачені цивільним законодавством форми права власності?
 28. Становлення податкової системи у період Непу
 29. Європейські принципи адміністративного права: поняття і система
 30. Постійний нейтралітет в міжнародному праві: приклад Швейцарії
 31. Актуальне дослідження обмежень прав на землю за законодавством України
 32. Монографічне дослідження питань адміністративно-наглядової діяльності міліції в Україні
 33. Правове регулювання державного кредитування сільського господарства: зарубіжний досвід
 34. Етичні засади діяльності державних службовців: передумови та пріоритети правового регулювання в Україні
 35. Конституційний принцип рівності у нормах КАС України
 36. Політична реклама: проблеми правового регулювання
 37. Особливості адміністративно-правового статусу керівників органів виконавчої влади, що обіймають посади державних політичних діячів
 38. Побудова української моделі адміністративного судочинства: теоретико-практичні проблеми
 39. Свобода і необхідність в історії політико-правової думки

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08786063 1 Нет