Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Конституційний принцип рівності у нормах КАС України

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Шишкін В.

Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 20-23
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: Х6/8(4Укр) Держава та право України

BBK / ББК / ББК: Х6/8(4Укр)

Является составной частью документа: Право України
Год издания главного документа: 2006
Номер части главного документа: №10