Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Суспільна небезпечність тяжкої корисливо-насильницької злочинності

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Головкін Б.

Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 29-32
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: Х6/8(4Укр) Держава та право України

BBK / ББК / ББК: Х6/8(4УКр)

Является составной частью документа: Право України
Год издания главного документа: 2006
Номер части главного документа: №10