Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Шестаков В.

Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 56-59
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: суд

BBK / ББК / ББК: Х6/8(4Укр)

Является составной частью документа: Право України
Год издания главного документа: 2006
Номер части главного документа: №10