Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Інформація як основа управлінської діяльності та специфічна форма взаємодії компонентів системи органів державної податкової служби з оточуючим середовищем

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Анохін В.

Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 74-78
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: управлінська діяльність, управленческая деятельность

BBK / ББК / ББК: Х6/8(4Укр)

Является составной частью документа: Право України
Год издания главного документа: 2006
Номер части главного документа: №10