Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Необхідність кардинальної зміни стратегії боротьби зі злочинністю

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Півненко В.

Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 81-86
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: боротьба зі злочинністю, борьба с преступностью

BBK / ББК / ББК: Х6/8(4Укр)

Является составной частью документа: Право України
Год издания главного документа: 2006
Номер части главного документа: №10