Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Право на справедливий суд: практика Європейського суду з прав людини щодо України

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Коваль І.

Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 129-132
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: права людини, права человека, droits de l"homme

BBK / ББК / ББК: Х6/8

Является составной частью документа: Право України
Год издания главного документа: 2006
Номер части главного документа: №10